Binnen een organisatie met personeel loop je altijd tegen (arbeidsrechtelijke) vraagstukken aan waar je niet direct een antwoord op hebt.

Denk daarbij aan vragen over sollicitatiebeleid, vacatures die al dan niet in strijd zijn met de wet, arbeidsovereenkomsten of aanvullende bedingen zoals een concurrentiebeding of een studieovereenkomst.

Boks Juristen kan hierin een goede sparringpartner zijn. Daar waar gewenst en noodzakelijk zijn wij in staat om de overeenkomst(en) op te stellen en de zorg voor jou als werkgever uit handen te nemen. 

Personeelszaken waarbij wij goede ondersteuning kunnen bieden en ook de zorgen uit handen kunnen nemen zijn on der andere:

  • Beoordelen vacatureteksten in het kader van bijvoorbeeld discriminatie;
  • Opstellen en beoordelen van bestaande en/of nieuwe arbeidsovereenkomsten, tijdelijk of voor onbepaalde tijd;
  • Opstellen en beoordelen van (post) contractuele bedingen zoals het concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding;
  • Opstellen en beoordelen van een studieovereenkomst;
  • Beoordelen en bijhouden van een personeelsdossier

Naast bovenstaande punten zijn wij ook een uitstekende partij waar het gaat om situaties waarbij een werknemer (potentieel) disfunctioneert.

Als werkgever is het belangrijk om een goed en gedegen personeelsdossier bij te houden, juist ook in goede tijden. In mindere tijden kan dan ook worden teruggegrepen op dit dossier en aangevuld worden waar nodig.

Een disfunctionerende werknemer is nooit prettig, maar vast zitten aan een dergelijke werknemer zorgt vaak voor meer zorgen en problemen op de werkvloer.

Het is dus belangrijk om al bij aanvang van de arbeidsovereenkomst zorg te dragen voor een goede administratie hieromtrent.

Boks Juristen is ervaren in het opbouwen van personeelsdossiers en door de ervaring aan zowel werkgevers als werknemerszijde alsook in procedures kunnen wij vanuit juridisch, wettelijk, maar ook praktisch oogpunt meedenken en helpen in de juiste opbouw van een dossier. Op die manier zorgen wij er samen voor dat de situaties voor alle betrokkenen snel beter wordt.

Neem vrijblijvend contact op met Boks Juristen.